Događanja

Održan koncert “Narodi nam se Kralj nebeski”

U Nacionalnom svetištu svetog Josipa održan je koncert tradicionalnih božićnih pjesama pod nazivom "Narodi nam se" u organizaciji Zajednice organizacija amaterskih kulturnih djelatnosti Karlovac.

U Nacionalnom svetištu svetog Josipa održan je koncert tradicionalnih božićnih pjesama pod nazivom "Narodi nam se" u organizaciji Zajednice organizacija amaterskih kulturnih djelatnosti Karlovac. U ispunjenom Svetištu nastupili su KUD Sveta Ana Vučjak, Karlovački vokalni oktet, Vokalna grupa Škude, Mješoviti pjevački zbor umirovljenika “Vid Rukavina” Matice umirovljenika Karlovac, Klapa Furešti, Ženski pjevački zbor Vila Duga Resa, Ženska klapa Corona, Mješoviti zbor “Sveti Josip” župe Blažene Djevice Marije Snježne Dubovac, Muški vokalni sastav – klapa Carolo, Folklorna družina Vuga, Chorus Carolostadien i Vokalna grupa Karlovčanke. Na kraju koncerta, predsjednik ZOAKD-a, gosp. Željko Kučinić uručio je priznanje gosp. Vladimiru Bogoviću, članu Karlovačkog vokalnog okteta, za 50 godina neumornog i predanog rada u karlovačkim glazbenim sastavima, a zatim su svi zborovi zajedno otpjevali pjesmu "Narodi nam se Kralj nebeski". 

{eventgallery event=”2015-01-05_Koncert_Narodi_nam_se” attr=images mode=tiles max_images=30 thumb_width=200 offset=0}

IMG_4295.cce84e.jpg IMG_4299.5a412d.jpg IMG_4305.6e21b8.jpg IMG_4306.c785fd.jpg IMG_4309.d46644.jpg IMG_4312.ee18ce.jpg IMG_4315.dceeba.jpg IMG_4317.26c5c6.jpg IMG_4321.c3f1a7.jpg IMG_4322.bdb451.jpg IMG_4323.cfcc6d.jpg IMG_4330.b423c4.jpg IMG_4332.b6d59a.jpg IMG_4333.5125e9.jpg IMG_4337.738dd8.jpg IMG_4340.307b3b.jpg IMG_4341.1c1250.jpg IMG_4343.b7131d.jpg IMG_4349.eeb9d1.jpg IMG_4351.d450f0.jpg IMG_4359.58f232.jpg IMG_4367.a36a68.jpg IMG_4373.0ab593.jpg IMG_4374.664543.jpg IMG_4379.e3ae46.jpg IMG_4380.749895.jpg IMG_4382.a42145.jpg IMG_4383.379361.jpg IMG_4386.11e9fd.jpg IMG_4394.1888df.jpg IMG_4396.ed1417.jpg IMG_4402.1d38e3.jpg IMG_4407.e49145.jpg IMG_4411.1706c0.jpg

Čitaj dalje

Donjostubički hodočasnici svetom Josipu

Josipove pahuljice na Zlatnoj liri

Posveta svetom Josipu slavonskih muškaraca i zagorskog dječjeg zbora