Događanja

Zahvala za služenje u gradu Karlovcu preč. Vladi Manduri

Treću srijedu Velike pobožnosti svetom Josipu predvodio je preč. Vladislav "Vlado" Mandura, vojni kapelan u Đakovu te dekan Osječkog vojnog dekanata 30. siječnja 2019. godine. Koncelebrirali su vlč. Duje Kurtović, upravitelj župe svetog Franje Ksaverskog, Karlovac-Švarča otac Mario Škrtić, poglavarl pavlina u Hrvatskoj, vlč. Dragutin Goričanec, župnik Završja, Ivan Blaževac, vojni kapelan u Karlovcu, mons. Ferdinand Vražić, umirovljeni svećenik, te mons. Antun Sente, rektor Nacionalnog svetišta svetog Josipa. Mnoštvo hodočasnika predvodili su župljani župe svetog Franje Ksaverskog sa Švarče.

Treću srijedu Velike pobožnosti svetom Josipu predvodio je preč. Vladislav "Vlado" Mandura, vojni kapelan u Đakovu te dekan Osječkog vojnog dekanata 30. siječnja 2019. godine. Koncelebrirali su vlč. Duje Kurtović, upravitelj župe svetog Franje Ksaverskog, Karlovac-Švarča otac Mario Škrtić, poglavarl pavlina u Hrvatskoj, vlč. Dragutin Goričanec, župnik Završja, Ivan Blaževac, vojni kapelan u Karlovcu, mons. Ferdinand Vražić, umirovljeni svećenik, te mons. Antun Sente, rektor Nacionalnog svetišta svetog Josipa. Mnoštvo hodočasnika predvodili su župljani župe svetog Franje Ksaverskog sa Švarče.

U prigodnoj homiliji preč. Mandura prisjetio se lijepih trenutaka koje je doživio u Karlovcu dok je vršilo službu vojnog kapelana. Obzirom da dolazi iz salezijanske zajednice okupljenim vjernicima ukratko je predstavio svetog don Ivana Bosca, utemeljitelja salezijanaca koji posebnu brigu posvećuju odgoju mladeži. Glavana zadaća svetog Josipa bila je doći do Isusa, a to je zadaća svakog sveca. A najbolji put do Isusa ostvaruje se po Mariji. Sveti je Josip prihvaćajući Mariju došao do Isusa, a sveti Ivan Bosco je upravo razvijao pobožnost prema Mariji. Dakle, po Mariji do Isusa.

Na kraju misnog slavlja mons. Sente zahvalio je preč. Manduri što je pored svojih obveza u vojnoj kapelaniji uvijek bio spreman pomoći župama grada Karlovaca, na osobit način u Nacionalnom svetištu svetog Josipa u čijoj je neposrednoj blizini stanovao, te mu u znak zahvalnosti predao medalju izrađenu o 330 obljetnici izbora svetog Josipa za zaštitnika Hrvatske, te sliku svetog Josipa koju je izradio Josip Botteri Dini.

Na rektorovo pitanje kako sada doživljava svetog Josipa, nakon što je više godina izbliza promatrao Josipovu rijeku hodočasnika preč. Mandura je kazao kako je kao svećenik bio upoznat sa životom svetog Josipa, ali nije znao da je on zaštitnik Hrvatske domovine. Iskustvo svetog Josipa u ovom svetištu je jedinstveno. Moj povratak u domovinu, iz salezijanske provincije u Njemačkoj je bio povratak u Karlovac. Tu sam se susreo s našim narodom i hrvatskom poviješću. Ovdje u Nacionalnom svetištu svetog Josipa sam saznao da je zaštitnik hrvatskog naroda upravo sveti Josip. Promatrajući i poslužujući u sakramentima pomirenja i euharistije mnoge hodočasnike u ovom svetištu prisjetio sam se kako je moja pokojna majka imala posebne molitve raznim svecima, od Blažene Djevice Marije, svetom Iliji i jednu svetom Josipu radniku da nam kuću sveti posvetiti. Sveti Josip je iskustvo posvećenja života kazao je na kraju svog svjedočenja preč. Mandura. 

 

{eventgallery event='2019-01-31-TrecasrijedaMandura'attr=images mode=tiles max_images=120 thumb_width=200 offset=0}

190130-3SrijedaMandura 1.782825.jpg 190130-3SrijedaMandura 2.1060a0.jpg 190130-3SrijedaMandura 3.351662.jpg 190130-3SrijedaMandura 4.7b7741.jpg 190130-3SrijedaMandura 5.7afbb8.jpg 190130-3SrijedaMandura 6.f9c5b5.jpg 190130-3SrijedaMandura 7.d8bc97.jpg

Čitaj dalje

Misa zahvalnica Zaštitniku Hrvatske

Otvorena izložba „Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu” s. Zdravke Milić u Rijeci

Sv. Josip čovjek vrlina kojima Hrvati teže