Događanja

I vjernici doprinose promicanju kršćanskih vrednota

O mogućnostima bogate suradnje između svećenika i laika govorila je dr. sc. Tanja Baran, zauzeta vjernica laikinja na „Vjeronauku za odrasle“ u Velikoj dvorani Nacionalnog svetišta svetog Josipa u Karlovcu u srijedu 28. studenog 2018. godine.

O mogućnostima bogate suradnje između svećenika i laika govorila je dr. sc. Tanja Baran, zauzeta vjernica laikinja na „Vjeronauku za odrasle“ u Velikoj dvorani Nacionalnog svetišta svetog Josipa u Karlovcu u srijedu 28. studenog 2018. godine.

Saznavši za negdanjeg križevačkog župnika dr. Stjepana Kranjčića, koji je 1968. godine umro na glasu svetosti s nekoliko Križevčana osnovala je Udrugu za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“ koja je imala za cilj oteti zaboravu brojna dobročinstva koja je Stjepan Kranjčić činio u svojoj svećeničkoj brizi kroz 16 godina u gradu Križevcima. Osim što su članovi spomenute udruge hrvatskoj kršćanskoj javnosti predstavili lik dobrog i uzornog župnika Kranjčića, uspjeli su ostvariti i brojne druge projekte poput: Dani hrvatskih svetaca i blaženika koji se provode u Križevcima od 2009. godine; Susret hrvatskoga duhovnoga književnoga stvaralaštva „Stjepan Kranjčić“ u Križevcima od 2009. godine; Susret hrvatskoga dječjega duhovnoga stvaralaštva „Stjepan Kranjčić“ u Križevcima od 2011./2012. godine. Sve ti projekti obogaćeni su mnogim susretima, te prezentirani široj javnosti tradicionalnim i suvremenim medijima. U njih su uključeni mnogi sudionici i suradnici, a sve u želji da kršćanka kultura bude prisutna barem malo u odnosu na broj izjašnjenih kršćanskih vjernika u hrvatskom društvu. Udruga za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“, dakle, udruga građana koja se bavi promicanjem kršćanske kulture jest primjer da i vjernici laici u suradnji sa svojim duhovnim pastirima mogu uvelike doprinijeti bogatijoj ponudi promicanju kršćanskih vrednota u hrvatskom društvu, zaključila je doktorica Baran. Slijedila je rasprava u kojoj je postavljenjo pitanje postoji li kakva povezanost između križevačkog župnika preminula na glasu svetosti Stjepana Kranjčića i karlovačkog zauzeto župnika Marijana Radanovića, na što je dr. Tanja kazala kako je nedavno u Križevcima mons. Lovro Cindori, zagrebački kanonik upravo održao predavanja uspoređujući spomenuta dva župnika, te ohrabrila Karlovčane da i oni više porade na promicanju svog veoma zauzetog karlovačkog župnika Marijan Radanovića.

„Vjeronauk za odrasle“ jest katehetska aktivnost koju je prije dva mjeseca pokrenuo mons. Antun Sente, ml., dubovački župnik za svoje župljane želeći im na tjednim susretima približiti istine katoličke vjere služeći se Svetim pismo i Katekizmom Katoličke crkve. Popunjena dvorana po osmi put jest pokazatelj da su ovakve katehetske aktivnosti posjećene i potrebne. Osim mons. Antun u „Vjeronauk za odrasle“ sudjeluje i dr. Vlado Mikšić, supsidijar u Nacionalnom svetištu te gosti predavači poput dr. Tanje Baran. 

Čitaj dalje

Župni listić 4. uskrsna nedjelja 21.4.2024.

Slavonci, Dalmatinci i Posavci pri svetom Josipu

“Hvaljen Isus i Marija” Radio Sljemena i Maranatha pri svetom Josipu