Događanja

Sakrament Prve Pričesti 2018.

Prvopričesnici Župe Blažene Djevice Marije Snježne primili su sakrament svete pričesti, 20. svibnja 2018. godine, u Nacionalnom svetištu svetog Josipa. Svetu misu slavio je mons. Antun Sente ml., župnik i rektor, a prvopričesnike je za primanje sakramenta tokom godine pripremala č. s. Blandina Rakarić.

Prvopričesnici Župe Blažene Djevice Marije Snježne primili su sakrament svete pričesti, 20. svibnja 2018. godine, u Nacionalnom svetištu svetog Josipa. Svetu misu slavio je mons. Antun Sente ml., župnik i rektor, a prvopričesnike je za primanje sakramenta tokom godine pripremala č. s. Blandina Rakarić.

 

{eventgallery event='2018_25_25_PrvaPricest2018' attr=images mode=tiles max_images=250 thumb_width=200 offset=0}

 

 

 

 

 

IMG_8805.734998.jpg IMG_8806.d831ce.jpg IMG_8807.245393.jpg IMG_8808.e30800.jpg IMG_8809.7f17c4.jpg IMG_8810.2a6815.jpg IMG_8811.2f4ffe.jpg IMG_8812.8e6fea.jpg IMG_8813.1a1131.jpg IMG_8814.0257ab.jpg IMG_8815.6dab91.jpg IMG_8816.833fea.jpg IMG_8818.714e21.jpg IMG_8820.e648c3.jpg IMG_8821.04099a.jpg IMG_8822.5be47c.jpg IMG_8823.efbee6.jpg IMG_8824.2a5945.jpg IMG_8825.ea4d34.jpg IMG_8826.a8ced8.jpg IMG_8827.85821e.jpg IMG_8828.a83bd2.jpg IMG_8829.ddf3b0.jpg IMG_8830.324216.jpg IMG_8831.a8e082.jpg IMG_8832.3c645b.jpg IMG_8833.90ca1a.jpg IMG_8835.3bbe1f.jpg IMG_8836.541950.jpg IMG_8839.ff5644.jpg IMG_8840.a9a9a8.jpg IMG_8841.c78189.jpg IMG_8842.5d2832.jpg IMG_8843.14e2b3.jpg IMG_8844.0da663.jpg IMG_8846.935fcd.jpg IMG_8849.798609.jpg IMG_8850.2d9987.jpg SVI 2.9fa148.jpg pp2018 1.999428.jpg pp2018 10.4f084b.jpg pp2018 100.f7f90c.jpg pp2018 101.eee36d.jpg pp2018 102.e6b4ae.jpg pp2018 103.90ab96.jpg pp2018 104.782eec.jpg pp2018 105.d2c862.jpg pp2018 106.3e9d2a.jpg pp2018 107.0b3788.jpg pp2018 108.c9c1c3.jpg pp2018 109.deeaf6.jpg pp2018 11.c53c50.jpg pp2018 110.198c37.jpg pp2018 111.570357.jpg pp2018 112.bedd19.jpg pp2018 113.ca1e57.jpg pp2018 114.c802f2.jpg pp2018 115.2aff11.jpg pp2018 116.f74c04.jpg pp2018 117.39161e.jpg pp2018 118.15235a.jpg pp2018 119.795faa.jpg pp2018 12.a85fcb.jpg pp2018 120.16ca72.jpg pp2018 121.8cd721.jpg pp2018 122.63ed6f.jpg pp2018 123.9c53df.jpg pp2018 124.34adea.jpg pp2018 125.ef95e6.jpg pp2018 126.8f3c91.jpg pp2018 127.43d15e.jpg pp2018 128.dba2f4.jpg pp2018 129.d18849.jpg pp2018 13.a90c9a.jpg pp2018 130.aede3b.jpg pp2018 131.66cf66.jpg pp2018 132.1118c2.jpg pp2018 133.4821cf.jpg pp2018 134.126fb6.jpg pp2018 135.f0b44c.jpg pp2018 136.68fb4b.jpg pp2018 137.d7aa3c.jpg pp2018 138.73d128.jpg pp2018 139.451792.jpg pp2018 14.249843.jpg pp2018 140.9e9438.jpg pp2018 141.ee6a62.jpg pp2018 142.52a556.jpg pp2018 143.27a3be.jpg pp2018 144.7b4fe3.jpg pp2018 145.045722.jpg pp2018 146.622c7e.jpg pp2018 147.a586eb.jpg pp2018 148.d44e1d.jpg pp2018 149.1bfde5.jpg pp2018 15.79694b.jpg pp2018 150.378563.jpg pp2018 151.467ab1.jpg pp2018 152.3a11e1.jpg pp2018 153.e38cd1.jpg pp2018 154.734998.jpg pp2018 155.d831ce.jpg pp2018 156.245393.jpg pp2018 157.e30800.jpg pp2018 158.7f17c4.jpg pp2018 159.2a6815.jpg pp2018 16.b682d4.jpg pp2018 160.2f4ffe.jpg pp2018 161.8e6fea.jpg pp2018 162.1a1131.jpg pp2018 163.0257ab.jpg pp2018 164.6dab91.jpg pp2018 165.833fea.jpg pp2018 166.714e21.jpg pp2018 167.e648c3.jpg pp2018 168.04099a.jpg pp2018 169.5be47c.jpg pp2018 17.5aad38.jpg pp2018 170.efbee6.jpg pp2018 171.2a5945.jpg pp2018 172.ea4d34.jpg pp2018 173.a8ced8.jpg pp2018 174.85821e.jpg pp2018 175.a83bd2.jpg pp2018 176.ddf3b0.jpg pp2018 177.324216.jpg pp2018 178.a8e082.jpg pp2018 179.3c645b.jpg pp2018 18.449250.jpg pp2018 180.90ca1a.jpg pp2018 181.3bbe1f.jpg pp2018 182.541950.jpg pp2018 183.ff5644.jpg pp2018 184.a9a9a8.jpg pp2018 185.c78189.jpg pp2018 186.5d2832.jpg pp2018 187.14e2b3.jpg pp2018 188.0da663.jpg pp2018 189.935fcd.jpg pp2018 19.99024d.jpg pp2018 190.798609.jpg pp2018 191.2d9987.jpg pp2018 192.9fa148.jpg pp2018 193.e85041.jpg pp2018 194.962386.jpg pp2018 195.958e3f.jpg pp2018 196.b46588.jpg pp2018 197.411735.jpg pp2018 198.4134cb.jpg pp2018 199.c1a54b.jpg pp2018 2.04ec6d.jpg pp2018 20.c59206.jpg pp2018 200.4d6a19.jpg pp2018 201.3727d1.jpg pp2018 202.bece98.jpg pp2018 203.df9fe9.jpg pp2018 21.0e947b.jpg pp2018 22.c018a8.jpg pp2018 23.383c00.jpg pp2018 24.ef3918.jpg pp2018 25.5b5bad.jpg pp2018 26.1f12f5.jpg pp2018 27.b86ed9.jpg pp2018 28.9beb6b.jpg pp2018 29.fceceb.jpg pp2018 3.efb50b.jpg pp2018 30.2a8ac6.jpg pp2018 31.fae2b7.jpg pp2018 32.7a0d86.jpg pp2018 33.8a54be.jpg pp2018 34.d1e3cb.jpg pp2018 35.3d598d.jpg pp2018 36.ce76ad.jpg pp2018 37.4e2157.jpg pp2018 38.9e64c4.jpg pp2018 39.c0813e.jpg pp2018 4.ef74c3.jpg pp2018 40.83c1bd.jpg pp2018 41.2e46e2.jpg pp2018 42.2090d3.jpg pp2018 43.9953a1.jpg pp2018 44.603c36.jpg pp2018 45.68a8d8.jpg pp2018 46.d8c8b4.jpg pp2018 47.6b15b6.jpg pp2018 48.e6504b.jpg pp2018 49.12088a.jpg pp2018 5.b9b432.jpg pp2018 50.1eb4b6.jpg pp2018 51.6299ef.jpg pp2018 52.15cc2a.jpg pp2018 53.c3fdd8.jpg pp2018 54.a5d2d7.jpg pp2018 55.f9f69f.jpg pp2018 56.8ba5d2.jpg pp2018 57.ee7aa2.jpg pp2018 58.902e71.jpg pp2018 59.c3d3ac.jpg pp2018 6.8dfbae.jpg pp2018 60.068177.jpg pp2018 61.ab782b.jpg pp2018 62.652c1c.jpg pp2018 63.c18c07.jpg pp2018 64.0a1a4f.jpg pp2018 65.0a1a4f.jpg pp2018 66.23c36a.jpg pp2018 67.73ae27.jpg pp2018 68.657a9f.jpg pp2018 69.2c085f.jpg pp2018 7.4658fc.jpg pp2018 70.711161.jpg pp2018 71.2261ab.jpg pp2018 72.ac4415.jpg pp2018 73.70790f.jpg pp2018 74.3b4295.jpg pp2018 75.296517.jpg pp2018 76.df726a.jpg pp2018 77.b25d1a.jpg pp2018 78.4b545e.jpg pp2018 79.dac264.jpg pp2018 8.eeb06f.jpg pp2018 80.96e2bf.jpg pp2018 81.52fcab.jpg pp2018 82.d432c6.jpg pp2018 83.6d9f71.jpg pp2018 84.2b45a0.jpg pp2018 85.c38614.jpg pp2018 86.da51a2.jpg pp2018 87.4d2c9f.jpg pp2018 88.6ef4e6.jpg pp2018 89.46b17e.jpg pp2018 9.c960fe.jpg pp2018 90.a701b9.jpg pp2018 91.346f60.jpg pp2018 92.b8aa36.jpg pp2018 93.ed995c.jpg pp2018 94.a19742.jpg pp2018 95.98e82a.jpg pp2018 96.0900aa.jpg pp2018 97.3a88ea.jpg pp2018 98.4603ee.jpg pp2018 99.ed843e.jpg

Čitaj dalje

Župni listić 3. uskrsna nedjelja 14.4.2024.

Život je neprekidna borba dobra i zla

Emaus svećenika Karlovačkog dekanata