Događanja

Podjela sakramenta svete potvrde 2018

U nedjelju 6. svibnja 2018. godine kandidati za krizmu naše župe Blažene Djevice Marije Snježne primili su sakrament Svete potvrde po rukama prelata Jurja Batelje.

U nedjelju 6. svibnja 2018. godine kandidati za krizmu naše župe Blažene Djevice Marije Snježne primili su sakrament Svete potvrde po rukama prelata Jurja Batelje.

Sakrament svete potvrde primilo je 46 krizmanika i krizmanica:

Ana Maria Anić, Zvonimir Baldassi, Lara Marija Banić, Andrej Belčić, Mario Bezjak, Dorotea Bilješković-Josipović, Barbara Bosanac, Matija Bosiljevac, Fabijan Brezović, Manuel Brezović, Natalija Cindrić, Lorena Barbara Fumić, Patrik Galović, Ivan Gašparac, Anamari Holjević, Borna Jakić, Denis Kari, Loris Klokočki, Eric Kovačina, Lea Krolo, Antonela Kružić, Dora Kučan, Dino Laić, Gabrijel Leljak, Aldo Lipošćak, Nika Lipšinić, Nika Matuzić, Vanessa Mikan, Patrik Milašin, Luka Milovanović, Matej Močnik, Augustin Moškun, Lorena Lucija Palajsa, Mirna Pavlović, Dino Josip Pereško, Magdalena Petrunić, Fran Pogačić, Nika Pogelšek, Mia Prahović, Iva Radovanić, Stela Spudić, Luka Steković, Antonio Šimunčić, Barbara Škarjak, Nika Tonžetić i Viktoria Vuljanić. 

Primanjem sakramenta Svete potvrde naši krizmanici primili su puninu Duha Svetoga i ušli u „svijet odraslih“ u vjeri.

Čestitamo krizmanicima i krizmanicama, kao i njihovim roditeljima i kumovima, te ih i dalje preporučamo u molitve kako bi nastavili našu kršćansku tradiciju, preuzeli odgovornost za svoju vjeru i prenosili svjetlo vjere drugima!

{eventgallery event=’2018_05_06_Sv_potvrda’attr=images mode=tiles max_images=120 thumb_width=200 offset=0}

IMG_5093.707ec5.jpg IMG_5098.51375b.jpg IMG_5109.7cc78a.jpg IMG_5122.48c1eb.jpg IMG_5123.4de18f.jpg IMG_5129.6da494.jpg IMG_5138.c2d0d9.jpg IMG_5140.365dc5.jpg IMG_5144.ce940c.jpg IMG_5153.8dd4af.jpg IMG_5154.96e917.jpg IMG_5164.a41253.jpg IMG_5170.5eb29d.jpg IMG_5176.78ad78.jpg IMG_5180.b7318e.jpg IMG_5193.8b3fed.jpg IMG_5218.20614d.jpg IMG_5224.62addf.jpg IMG_5228.8679bd.jpg IMG_5231.207afe.jpg IMG_5234.0f86e5.jpg IMG_5239.ad65dd.jpg IMG_5242.5be80b.jpg IMG_5244.44a9e8.jpg IMG_5249.f032e5.jpg IMG_5251.355aa3.jpg IMG_5254.948eac.jpg IMG_5258.803214.jpg IMG_5260.72cd44.jpg IMG_5263.79b60e.jpg IMG_5267.da659d.jpg IMG_5270.6ee7eb.jpg IMG_5273.839cc3.jpg IMG_5275.68873b.jpg IMG_5279.2629c4.jpg IMG_5283.571c87.jpg IMG_5285.9a5343.jpg IMG_5288.ad6688.jpg IMG_5295.d1ca51.jpg IMG_5297.3b4c3c.jpg IMG_5300.8d366d.jpg IMG_5302.6dc1ee.jpg IMG_5304.2b680a.jpg IMG_5308.a43d67.jpg IMG_5309.10abe9.jpg IMG_5314.6d2a55.jpg IMG_5315.a7276f.jpg IMG_5317.4456dc.jpg IMG_5320.dee1a4.jpg IMG_5323.38f37b.jpg IMG_5325.f82c4b.jpg IMG_5328.8d8834.jpg IMG_5330.b5df1b.jpg IMG_5332.a45dfc.jpg IMG_5334.bf0b37.jpg IMG_5339.d435ab.jpg IMG_5343.1d2115.jpg IMG_5347.ddab78.jpg IMG_5352.b8108a.jpg IMG_5354.480d19.jpg IMG_5356.5c8f63.jpg IMG_5359.a1108e.jpg IMG_5362.180f2d.jpg IMG_5364.eacaa9.jpg IMG_5370.240a22.jpg IMG_5379.e11ea0.jpg IMG_5383.fac270.jpg IMG_5385.155cfb.jpg IMG_5387.c0ecc6.jpg IMG_5391.8670fe.jpg IMG_5395.3d3fa4.jpg IMG_5399.42b1f4.jpg IMG_5434.8dd5ea.jpg IMG_5437.8a8e00.jpg IMG_5452.34645c.jpg IMG_5459.7cb174.jpg

Čitaj dalje

Župni listić 4. uskrsna nedjelja 21.4.2024.

Slavonci, Dalmatinci i Posavci pri svetom Josipu

“Hvaljen Isus i Marija” Radio Sljemena i Maranatha pri svetom Josipu