Događanja

Novi dvobroj Župnog lista Karlovca i okolice

O Božiću 2023. godine izašao je novi dvobroj Župnog lista Karlovca i okolice.

U uvodniku mons. Antun Sente, glavni urednik obraćajući se vjernicima Crkve karlovačke između ostalog piše:

Raduje nas da i ove godine listate Župni list, koji je počeo izlaziti prije više od 50 godina. Uskoro ćemo slaviti 60. obljetnicu od prvog broja Župnog lista, kojemu je prethodio list Naša župa. Uistinu je bio čudesan taj svećenik Marijan Radanović koji je s toliko entuzijazma pokretao mnoge aktivnosti, samo da dođe do ljudi i da im navijesti Radosnu vijest. A ona su vremena bila uistinu zahtjevna za svećenika i vjernika, ali su jednako tako ispunjavala posebnom čistom radošću življenja vjere.

Tako ćemo se iduće godine spomenuti i 10. obljetnice preminuća mons. Marijana Radanovića. Ove smo pak godine obilježili 60. obljetnicu ređenja mons. Ferdinanda Vražića, dugogodišnjeg župnika Svetog Franje Ksaverskog na Švarči, kojemu je mons. Marijan predao upravu novoosnovane župe i koji je u mnogome surađivao s graditeljem Josipova svetišta u Karlovcu. Stoga smo i prve stranice Župnog lista posvetili upravo proslavi dijamantne mise mons. Vražića, koji još uvijek i hodi i ne umara se (usp. Iz 40, 31), već u sakramentu ispovijedi pomiruje čovjeka s Bogom i čovjekom, iskustveno tumači Božju riječ i čuva uspomene skrovite i ponosne Crkve karlovačke.

Zasigurno je najveći događaj u proteklog godini u Crkvi karlovačkoj bio znanstveni skup „Protector Croatiae“ povodom 150 godina objavljivanja Glasnika svetog Josipa, a u organizaciji Nacionalnog svetišta svetog Josipa, Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zagrebačke nadbiskupije, pod pokroviteljstvom Vlade RH, predsjednika Hrvatskog sabora, zagrebačkog nadbiskupa, Karlovačke županije i Grada Karlovca, na kojem je sudjelovalo 25 hrvatskih znanstvenika. Veliki događaj čije ćemo plodovima tek prepoznavati.” napisao je u ime uredništva, mons. Antun Sente, ml.

Župni list, Karlovca i okolice na 104 mnoštvom fotografija ispunjenih stranica donosi izvještaje duhovnih i inih događanja iz Karlovačkog dekanata, Nacionalnog svetišta svetog Josipa, te župa Banija, Dubovac, Kamensko, Mahično, Novi Centar, Švarča, Vivodina, a na pet zadnjih stranica prati i kulturu Crkve karlovačke.

Pored izvještaja ostvarenih događaja veliku pozornost privlači statistika o broju krštenih, vjenčanih, pričešćenih, krizmani i preminulih župljana, kao i objavljeni rasporedi blagoslova obitelji u župama Karlovačkog dekanata.

Ovaj časopis, tiskan u nakladi od 3000 primjerka, još uvijek je živi svjedok života partikularne Crkve, ujedno i jedinstveni znak vremena da u kontinuitetu živi punih 59 godina, a uređuju ga svećenici jednog, odnosno više dekanata. Kroničari povijesti, zasigurno neće biti objektivni ako u svoje izvore povijesnih događanja neće uvrstiti Župni list Karlovca i okolice.

Župni list po cijeni od 2 € može se nabaviti u svim župnim uredima Karlovačkog dekanata.

Čitaj dalje

Zagrebački liječnici pjevači pri svetom Josipu

Župni listić 7. uskrsna nedjelja 12.5.2024.

Vatrogasci pri svetom Josipu