Aktualnou Župi BDMS i Nacionalnom Svetištu Svetog Josipa

29. nedjelja kroz godinu

Sin Čovječji došao je da život svoj dade kao otkupninu za mnoge.

Mk10,35-45
U ono vrijeme: Pristupe Isusu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu: »Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo.« A on će im: »Što hoćete da vam učinim?«

Opširnije...

28. nedjelja kroz godinu

Što imaš, prodaj i idi za mnom!

Mk10,17-30
U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita: »Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?«

Opširnije...

27. nedjelja kroz godinu

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!

Mk10,2-16
U ono vrijeme: Pristupe farizeji k Isusu pa ga upitaše: »Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?« On im odgovori: »Što vam zapovjedi Mojsije?« Oni rekoše: »Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i – otpustiti.« A Isus će im: »Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed.«

Opširnije...

26. nedjelja kroz godinu

Tko nije protiv nas, za nas je. Ako te ruka sablažnjava, odsijeci je.

Mk9,38-43.45.47-48
U ono vrijeme: Ivan reče Isusu: »Učitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama.« A Isus reče: »Ne branite mu!

Opširnije...

25. nedjelja kroz godinu

Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj.

Mk9,30-37
U ono vrijeme: Otišavši s gore, Isus i njegovi učenici prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna. Jer poučavaše svoje učenike. Govoraše im: »Sin Čovječji predaje se u ruke ljudima. Ubit će ga, ali će on, ubijen, nakon tri dana ustati.«

Opširnije...

24. nedjelja kroz godinu

Ti si Pomazanik-Krist! ... Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi.

Mk8,27-35
U ono vrijeme: Krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike: »Što govore ljudi, tko sam ja?« Oni mu rekoše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka.« On njih upita: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?«

Opširnije...

23. nedjelja kroz godinu

Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.

Mk7,31-37
U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske. Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku.

Opširnije...