Autor: Vlado Mikšić

7. vazmena nedjelja

By Vlado Mikšić

 

Oče, proslavi Sina svoga!

Iv17,1-11a

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i progovori: »Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao.«

5. nedjelja kroz godinu

By Vlado Mikšić

 

Vi ste svjetlost svijeta.

Mt5,13-16

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.«

3. nedjelja kroz godinu

By Vlado Mikšić

 

Nastani se u Kafarnaumu da se ispuni što je rečeno po Izaiji.

Mt4,12-23

Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji: »Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska –narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.«

2. nedjelja kroz godinu

By Vlado Mikšić

 

Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!

Iv1,29-34

U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: »Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta! To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene!«

2. nedjelja po Božiću

By Vlado Mikšić

 

Riječ tijelom postane i nastani se među nama.

Iv1,1-18

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.

1. nedjelja po Božiću

By Vlado Mikšić

 

Uzmi dijete i njegovu majku te bježi u Egipat!

Mt2,13-15.19-23

Kad mudraci otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: »Ustani«, reče, »uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi.«

4. nedjelja došašća

By Vlado Mikšić

 

Isus će se roditi od Marije, zaručene za Josipa, sina Davidova.

Mt1,18-24

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti.

3. nedjelja došašća

By Vlado Mikšić

 

Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?

Mt11,2-11

U ono vrijeme: Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?«

33. nedjelja kroz godinu

By Vlado Mikšić

 

Svojom ćete se postojanošću spasiti.

Lk21,5-19

U ono vrijeme: Dok su neki razgovarali o Hramu kako ga resi divno kamenje i zavjetni darovi, reče Isus: »Doći će dani u kojima se od ovoga što motrite neće ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.«

32. nedjelja kroz godinu

By Vlado Mikšić

 

Bog nije Bog mrtvih, nego živih.

Lk20,27-38

U ono vrijeme: Pristupe neki od saduceja koji niječu uskrsnuće i upitaše Isusa: »Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. Bijaše tako sedmero braće.«

29. nedjelja kroz godinu

By Vlado Mikšić

 

Bog će obraniti svoje izabrane koji vape k njemu.

Lk18,1-8

U ono vrijeme: Kaza Isus svojim učenicima prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne sustati:»U nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario. U tom gradu bijaše i neka udovica. Dolazila k njemu i molila: ’Obrani me od mog tužitelja!’ «