Aktualnou Župi BDMS i Nacionalnom Svetištu Svetog Josipa

21. listopada

Svjetski dan misija obilježava se predzadnje nedjelje u listopadu, a utemeljio ga je papa Pio XI. 1926. godine. Cilj obilježavanja toga dana može se sažeti u želju za naviještanjem Radosne vijesti u područjima koja ne poznaju Kristov nauk i trpe veliku materijalnu neimaštinu te nastojanje oko financijske i svake druge potpore ljudima u takvim misijskim dijelovima svijeta.

Stoga u nedjelju 21. listopada na kraju misnoga slavlja prikupljat ćemo financijska sredstva ua potrebe misija i misionara!

svjetskidanmisijanajava