Aktualnou Župi BDMS i Nacionalnom Svetištu Svetog Josipa

14. nedjelja kroz godinu

 

Krotka sam i ponizna srca.

Mt 11,25-30
U ono vrijeme reče Isus: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.«

Opširnije...

13. nedjelja kroz godinu

 

Tko ne uzme križa, nije mene dostojan. Tko vas prima, mene prima.

Mt 10,37-42
U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: »Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.«

Opširnije...

12. nedjelja kroz godinu

 

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo!

Mt 10,26-33
U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: »Ne bojte se ljudi. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti.«

Opširnije...

11. nedjelja kroz godinu

 

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih.

Mt 9,36 - 10,8
U ono vrijeme: Kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: »Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.«

Opširnije...

10. nedjelja kroz godinu

 

Bog je poslao Sina da se svijet spasi po njemu.

Iv 3, 16-18
U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.«

Opširnije...

Duhovi

 

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga.

Iv 20, 19-23
Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!«

Opširnije...

7. uskrsna nedjelja

 

Oče, proslavi Sina svoga!

Iv 17, 1-11a
U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i progovori: »Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista«

Opširnije...