Aktualnou Župi BDMS i Nacionalnom Svetištu Svetog Josipa

4. korizmena nedjelja

 

Bog je poslao Sina na svijet da se svijet spasi po njemu.

Iv3,14-21
U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.

Opširnije...

3. korizmena nedjelja

 

Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.

Iv2,13-25
Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku.«

Opširnije...

2. korizmena nedjelja

 

Ovo je Sin moj ljubljeni.

Mk9,2-10
U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom.

Opširnije...

1. korizmena nedjelja

 

Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu.

Mk1,12-15
U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.

Opširnije...

6. nedjelja kroz godinu

 

I odmah nesta s njega gube i očisti se.

Mk1,40-45
U ono vrijeme: Dođe k Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti!« Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: »Hoću, budi čist!«

Opširnije...

5. nedjelja kroz godinu

 

Ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti.

Mk1,29-39
U ono vrijeme: Pošto Isus iziđe iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu. A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju. On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im.

Opširnije...

4. nedjelja kroz godinu

 

Učio ih je kao onaj koji ima vlast

Mk1,21-28
U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.

Opširnije...