Aktualnou Župi BDMS i Nacionalnom Svetištu Svetog Josipa

2. nedjelja kroz godinu

 

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega.

Iv1,35-42
U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?«

Opširnije...

1. nedjelja kroz godinu

 

Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina.

Mk1,7-11
U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«

Opširnije...

Sveta Obitelj

 

Dijete je raslo, puno mudrosti.

Lk2,22-40
Kad se zatim po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu - kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! - i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića.

Opširnije...

4. nedjelja došašća

 

Evo, začet ćeš i roditi sina.

Lk1,26-38
U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!«

Opširnije...

3. nedjelja došašća

 

Među vama stoji koga vi ne poznate.

Iv1,6-8.19-28
Bî čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego – da posvjedoči za svjetlo. A evo svjedočanstva Ivanova.

Opširnije...

2. nedjelja došašća

 

Poravnite staze Gospodnje.

Mk 1,1-8
Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: »Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!’«

Opširnije...

1. nedjelja došašća

 

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti.

Mt 13,33-37
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije.«

Opširnije...