Aktualnou Župi BDMS i Nacionalnom Svetištu Svetog Josipa

25. nedjelja kroz godinu

Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj.

Mk9,30-37
U ono vrijeme: Otišavši s gore, Isus i njegovi učenici prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna. Jer poučavaše svoje učenike. Govoraše im: »Sin Čovječji predaje se u ruke ljudima. Ubit će ga, ali će on, ubijen, nakon tri dana ustati.«

Opširnije...

24. nedjelja kroz godinu

Ti si Pomazanik-Krist! ... Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi.

Mk8,27-35
U ono vrijeme: Krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike: »Što govore ljudi, tko sam ja?« Oni mu rekoše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka.« On njih upita: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?«

Opširnije...

23. nedjelja kroz godinu

Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.

Mk7,31-37
U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske. Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku.

Opširnije...

22. nedjelja kroz godinu

Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.

Mk7,1-8.14-15.21-23
U ono vrijeme: Skupe se oko Isusa farizeji i neki od pismoznanaca koji dođoše iz Jeruzalema. I opaze da neki njegovi učenici jedu kruh nečistih, to jest neopranih ruku. A farizeji i svi Židovi ne jedu ako prije temeljito ne operu ruke; drže se predaje starih. Niti s trga što jedu ako prije ne operu.

Opširnije...

21. nedjelja kroz godinu

Kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga!

Iv6,60-69
U ono vrijeme: Mnogi od Isusovih učenika rekoše: »Tvrda je to besjeda! Tko je može slušati?« A Isus, znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im: »Zar vas to sablažnjava? A što ako vidite Sina Čovječjega kako uzlazi onamo gdje je prije bio? Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život su. A ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju.«

Opširnije...

20. nedjelja kroz godinu

Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko.

Iv6,51-58
U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.« Židovi se nato među sobom prepirahu: »Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?«

Opširnije...

19. nedjelja kroz godinu

Ja sam kruh života koji siđoh s neba

Iv6,41-51
U ono vrijeme: Židovi mrmljahu protiv Isusa što je rekao: »Ja sam kruh koji je sišao s neba.« Govorahu: »Nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznajemo li mu oca i majku? Kako sada govori: ’Sišao sam s neba?’«

Opširnije...