Aktualnou Župi BDMS i Nacionalnom Svetištu Svetog Josipa

32. nedjelja kroz godinu

Ova je sirota udovica ubacila više od svih.

Mk12,38-44
U ono vrijeme: Govoraše Isus mnoštvu u pouci svojoj: »Čuvajte se pismoznanaca, koji rado idu u dugim haljinama, vole pozdrave na trgovima, prva sjedala u sinagogama i pročelja na gozbama; proždiru kuće udovičke, još pod izlikom dugih molitava. Stići će ih to oštrija osuda!«

Opširnije...

31. nedjelja kroz godinu

Ovo je prva zapovijed. Druga je pak ovoj slična.

Mk12,28b-34
U ono vrijeme: Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju?« Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!«

Opširnije...

30. nedjelja kroz godinu

Učitelju moj, da progledam.

Mk10,46-52
U ono vrijeme: Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev.

Opširnije...

29. nedjelja kroz godinu

Sin Čovječji došao je da život svoj dade kao otkupninu za mnoge.

Mk10,35-45
U ono vrijeme: Pristupe Isusu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu: »Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo.« A on će im: »Što hoćete da vam učinim?«

Opširnije...

28. nedjelja kroz godinu

Što imaš, prodaj i idi za mnom!

Mk10,17-30
U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita: »Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?«

Opširnije...

27. nedjelja kroz godinu

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!

Mk10,2-16
U ono vrijeme: Pristupe farizeji k Isusu pa ga upitaše: »Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?« On im odgovori: »Što vam zapovjedi Mojsije?« Oni rekoše: »Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i – otpustiti.« A Isus će im: »Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed.«

Opširnije...

26. nedjelja kroz godinu

Tko nije protiv nas, za nas je. Ako te ruka sablažnjava, odsijeci je.

Mk9,38-43.45.47-48
U ono vrijeme: Ivan reče Isusu: »Učitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama.« A Isus reče: »Ne branite mu!

Opširnije...